x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita