x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes