x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Representacions i models