x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Representacions i models