x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes