x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació