x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes