x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions