x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Imatge, so i vídeo