x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions