x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació