x Sortides i treball de camp x Literatura x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Eines TIC