x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo