x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions