x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo