x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo