x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Representacions i models