x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació