x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació