x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Representacions i models