x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes