x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes