x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Representacions i models