x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo