x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo