x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Representacions i models