x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Representacions i models x Comunicació oral