x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes