x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Representacions i models