x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació