x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo