x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC