x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació