x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació oral