x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació