x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Eines TIC