x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació