x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació oral