x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura