x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació oral