x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral