x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes