x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Representacions i models