x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita