x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral