x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC