x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Maquetes i construccions x Literatura