x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura