x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita