x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes